salon widok na morze

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

www.nadmorskiluksus.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nadmorskilukus.pl oraz najmu i rezerwacji Apartamentów oferowanych przez Marka Hańderka.

Definicje

§1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej, oznaczają:

 1. Nadmorski Luksus Apartamenty – Marek Hańderek, z adresem do korespondencji: ul. Kościuszki 52; 34-300 Żywiec, adres e-mail: kontakt@nadmorskiluksus.pl, numer telefonu: , +48 792 988 609; będący jednocześnie usługodawcą i wynajmującym;
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.nadmorskiluksus.pl
 3. Gość – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Nadmorski Luksus Apartamenty, będący jednocześnie stroną umowy najmu krótkoterminowego w celach turystycznych bądź wypoczynkowych lub zawodowych;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca rezerwacji, zawierająca umowę z Nadmorski Luksus Apartamenty, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – osoba dokonująca rezerwacji, zawierająca umowę z Nadmorski Luksu Apartamenty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 6. Strona www – www.nadmorskiluksus.pl
 7. Apartament – lokal mieszkalny bliżej zidentyfikowany w ofercie prezentowanej w Serwisie, który to jest przedmiotem najmu krótkoterminowego w celach turystycznych bądź wypoczynkowych;
 8. Formularz rezerwacji – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywana jest rezerwacja wybranego przez Gościa Apartamentu;
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu;
 11. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Nadmorski Luksus Apartamenty przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Nadmorski Luksus Apartamenty cyklicznych treści zawierających informacje o nowościach i promocjach w Serwisie;
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Stosowanie postanowień Regulaminu

§2

Regulamin znajduje zastosowanie w sytuacji dokonywania rezerwacji Apartamentu, anulowania rezerwacji, ich potwierdzania oraz zawierania umów najmu krótkoterminowego z Gośćmi Serwisu za pośrednictwem Strony WWW.

Informacje podstawowe

§3

  1. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa najmu krótkoterminowego w celach turystycznych bądź wypoczynkowych jest Marek Hańderek, z adresem do korespondencji: ul. Kościuszki 52; 34-300 Żywiec, adres e-mail:kontakt@localhost, numer telefonu:+ 48 792-988-609.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Marek Hańderek. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Nadmorski Luksus Apartamenty ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  3. Nadmorski Luksus Apartamenty oświadcza, iż jest jedynym właścicielem oferowanych do najmu krótkoterminowego Apartamentów, a także iż jest uprawniony do świadczenia oferowanych usług.
  4. Oferty Apartamentów oraz ceny za ich najem mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
  5. Gośćmi Serwisu mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.
  6. Każdy Gość dokonujący rezerwacji Apartamentu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie dokonywania rezerwacji Gość potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.
  7. Ceny za wynajem Apartamentów mogą ulegać zmianom. Dla Gościa wiążąca jest cena z chwili dokonania rezerwacji Apartamentu.
  8. Nadmorski Luksus Apartamenty zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
  9. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Gość może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@localhost, bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu: +48 792-988-609
  10. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
   • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

Rezerwacja Apartamentu

§4

  1. Nadmorski Luksus Apartamenty zamieszcza na Stronie WWW szczegółowe informacje Apartamentów oferowanych do krótkoterminowego najmu.
  2. Goście mogą dokonać rezerwacji Apartamentu w następujący sposób:
   • za pośrednictwem formularza rezerwacji poprzez Stronę WWW – Gość zostanie natychmiast poinformowany o dostępności Apartamentu i natychmiastowej możliwości rezerwacji;
   • za pośrednictwem e-mail – kontakt@localhost – Gość zostanie poinformowany za pośrednictwem e-mail o dostępności Apartamentu oraz o możliwości rezerwacji.;
   • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 792 988 609 – Gość zostanie poinformowany o dostępności Apartamentu oraz o możliwości rezerwacji.
  3. Rezerwacji Apartamentu można dokonać na minimalnie jeden dzień.
  4. Rezerwacja jest potwierdzona z chwilą nadania jej numeru przez system rezerwacji on-line i przekazanie go telefonicznie lub na adres e-mail Gościa. Informacja przekazywana Gościom zawiera również wskazanie ceny najmu Apartamentu za wybrany okres czasu oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej.
  5. Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zwrotnego numery rezerwacji
  6. Jeśli po upływie okresów wskazanego w ust. 5 opłata rezerwacyjna nie zostanie dokonana, Nadmorski Luksus Apartamenty anuluje rezerwację.
  7. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu krótkoterminowego na okres wskazany przez Gościa.
  8. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, wrażonymi w polskich złotych (PLN). Nadmorski Luksus Apartamenty jest płatnikiem podatku VAT.
  9. W sytuacji braku potwierdzenia rezerwacji wraz ze wskazaniem jej numeru, Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Nadmorski Luksus Apartamenty w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
  10. Pozostałą część opłaty za zarezerwowany Apartament należy opłacić najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pobytu w Apartamencie.
  11. Osoba fizyczna dokonująca rezerwacji Apartamentu musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  12. Na procedurę rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem Strony WWW poprzez Formularz rezerwacji składa się w szczególności:
   • wybór Apartamentu oraz daty przyjazdu i wyjazdu;
   • podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;
   • wybór formy płatności;
   • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • kliknięcie w przycisk w Serwisie „Rezerwuj” lub o równoznacznej treści.
  13. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (np. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, adres e-mail).
  14. Korzystanie z Formularza rezerwacji rozpoczyna się w chwili odznaczenia przez Gościa wybranego Apartamentu/ daty przyjazdu, daty wyjazdu. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie przez Gościa łącznie dwóch czynności:
   • wypełnienie Formularza rezerwacji;
   • kliknięcie w Serwisie w przycisk „Rezerwuj” lub inny równoważny;

przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).

Sposoby oraz warunki płatności

§5

 1. Opłata za dokonany najem krótkoterminowy wybranego Apartamentu jest każdorazowo potwierdzana przez Nadmorski Luksus Apartamenty telefonicznie bądź za pośrednictwem e-maila.
 2. Opłatę rezerwacyjną za pobyt można uiścić w następujący sposób:
  • przy wykorzystaniu serwisu szybkich płatności przelewy24 – za pomocą karty kredytowej bądź przelewu internetowego, po dokonaniu rezerwacji. Regulamin świadczenia usług przez przelewy24 dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin; Obsługę płatności prowadzi: Marek Hańderek
  • przelewem na rachunek bankowy : BNP PARIBAS BANK : 46 2030 0045 1110 0000 0153 2750, konto walutowe w EURO: PL06 1600 1462 1026 6450 9000 0003
 3. Opłata rezerwacyjna wynosi 50% wartości najmu i stanowi bezzwrotny zadatek. Opłatę rezerwacyjną należy dokonać w terminie wskazanym w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 4. Pozostała część opłaty za pobyt winna zostać dokonana najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, przelewem na rachunek bankowy BNP PARIBAS BANK.
 5. Cena za pobyt zawiera: podatek VAT oraz opłatę klimatyczną.
 6. Poza opłatą za wynajmem krótkoterminowy, dodatkowo Gość może wykupić usługę sprzątania Apartamentu w trakcie pobytu z dodatkową wymianę pościeli i ręczników, chyba że oferta stanowi inaczej.
 7. W sytuacji pobytu do 14 dni, Nadmorski Luksus Apartamenty oferuje dodatkowo płatne usługi:
  • 170,00 zł – sprzątanie – pełna wersja (usługa sprzątania oraz wymiana ręczników i pościeli;
  • 100,00 zł – usługa sprzątania.

Wyżej wymienione usługi płatne są poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

§6

 1. Nadmorski Luksus Apartamenty informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.
 2. Zmiana terminu rezerwacji bądź liczby osób w Apartamencie jest możliwe, jeśli dany Apartament jest dostępny w wybranym terminie. Jeśli jest różnica w cenie, Gość zostanie o tym poinformowany, jak również o konieczności jej wyrównania.
 3. Nadmorski Luksus Apartamenty może nie dokonać zmian jeśli nie jest to możliwe z uwagi na brak dostępności danego Apartamentu.
 4. W sytuacji odstąpienia przez Gościa od rezerwacji przysługuje mu zwrot 50% wartości najmu Apartamentu, w sytuacji, kiedy Gość wpłacił 100% wartości najmu, przed odstąpieniem od rezerwacji. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Gościa wskazany przy rezerwacji, bądź w inny sposób wskazany przez Gościa, w terminie nie później niż 7 dni od dnia anulowania rezerwacji.
 5. W sytuacji, gdy Gość nie przyjedzie w umówionym terminie, bez uprzedniego kontaktu, skutkuje to zwolnieniem Apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia po dacie, w której Gość miał rozpocząć pobyt. W takim przypadku Gościowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za najem t, w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 4 powyżej
 6. Nadmorski Luksus Apartamenty może zmienić rezerwację Gościa poprzez zaproponowanie innego Apartamentu o takiej samej powierzchni i parametrach bądź wyższych, bez konieczności dopłaty różnicy w cenie, wyłącznie w sytuacji wystąpienia siły wyższej, wskazanej w ust. 7 poniżej, uniemożliwiającej wykonanie usługi najmu wybranego Apartamentu. O zmianie Nadmorski Luksus Apartamenty niezwłocznie informuje Gościa
 7. Przez siłę wyższą rozumie się:
  • strajki
  • wojnę
  • kataklizmy przyrody
  • pozbawienie Nadmorski Luksus Apartamenty mediów: tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody z przyczyn niezależnych od Nadmorski Luksus Apartamenty.
 8. W sytuacji niemożności zapewnienia innego Apartamentu, Nadmorski Luksus Apartamenty niezwłocznie poinformuje o tym Gościa i zwróci wpłaconą kwotę za pobyt, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej

Zasady pobytu w Apartamencie

§7

 1. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się od godziny 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Gość dokonuje odbioru kluczy u Menadżera Apartamentu.
 2. Wymeldowanie następuje do godziny 12.00 ostatniego dnia zarezerwowanego pobytu, poprzez zwrot kluczy do Apartamentu przez Gościa.
 3. Zakwaterowanie w Apartamentach jest możliwe w godzinach od 7.00 do 20.00 u Menadżera Apartamentu. Menadżerem Apartamentu jest P. Paulina Okińczyc, tel:+48533026535.
 4. W sytuacji późniejszego przyjazdu, Nadmorski Luksus Apartamenty prosi o uprzedni kontakt telefoniczny bądź e-mail w celu ustalenia odbioru kluczy do Apartamentu.
 5. Zameldowanie po godzinie 20.00 w dniu przyjazdu oraz wymeldowanie przed godziną 7.00 w dniu wyjazdu jest dodatkowo płatne 50PLN ( na miejscu u Menadżera Apartamentu)
 6. Goście przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania obowiązującej ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
 7. Gość zobowiązany jest do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz niedokonywania jakichkolwiek zmian lub nakładów na przedmiot najmu krótkoterminowego.
 8. Przed opuszczeniem Apartamentu Gość powinien dołożyć staranności by zapobiec ewentualnym szkodom w Apartamencie, tj. wyłączyć urządzenia elektroniczne, zgasić światło, upewnić się, że okna i drzwi są zamknięte.
 9. W sytuacji wystąpienia szkody, Gość winien niezwłocznie poinformować Nadmorski Luksus Apartamenty.
 10. Pobyt zwierząt jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu w momencie dokonywania rezerwacji. Pobyt zwierząt jest dodatkowo płatny 30zł/ doba. Na pobyt ze zwierzętami Nadmorski Luksus Apartamenty pobiera kaucję zabezpieczającą w wysokości 300PLN , która jest zwrotna w ostatnim dniu pobytu.
 11. W Apartamencie może przebywać liczba osób określona jako maksymalna podczas dokonywania rezerwacji.
 12. Na terenie Nadmorski Luksus Apartamenty obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz rozpalania grilla na balkonach lub tarasach.
 13. Jeśli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia Apartamentu, Nadmorski Luksus Apartamenty jest uprawniony do dochodzenia poniesionych strat z wpłaconej przez Gościa kaucji.
 14. Apartamenty są w pełni wyposażone i przygotowane do dyspozycji Gości, zaś na Gościach spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.

Ochrona danych osobowych

§8

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe Gości wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Gościa wynikających z zawartej umowy.
 3. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Gościa wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży usług. W takim przypadku Gość ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Gościa.
 7. Administratorem danych osobowych jest Marek Hańderek.
 8. Marek Hańderek oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Marek Hańderek oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

Odstąpienie od umowy

§9

 1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności określonych w § 7 ust. 7 lit. a-d) Regulaminu.
 2. W sytuacji odstąpienia od umowy z powodu zaistnienia okoliczności określonych:
  • w § 7 ust. 7 lit. a-c) Regulaminu Gościowi przysługuje prawo do zwrotu całej wpłaconej wartości najmu;
  • w § 7 ust. 7 lit. d) Regulaminu Gościowi przysługuje prawo do rekompensaty proporcjonalnej do zrealizowanej usługi.

Polityka prywatności

§10

 1. Nadmorski Luksus Apartamenty informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Strony WWW.

Postanowienia końcowe

§11

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Sklepu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej. Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nadmorski Luksus Apartamenty a Gościem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Nadmorski Luksu Apartamenty informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nadmorski Luksus Apartamenty a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Nadmorski Luksus Apartamenty.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
  • aktywne konto e-mail;
  • urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką
  • aktualna wersja przeglądarki internetowej
 7. Nadmorski Luksus Apartamenty może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Gości, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak rezerwacji złożonych w Serwisie przed jej wejściem w życie.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Gościowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie www.nadmorskiluksus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04. 2018 r. i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.