salon widok na morze

Polityka prywatności

Polityka prywatności i Cookies Serwisu nadmorski luksus

 1. Marek Hańderek, z adresem do doręczeń: ul. Bielska 1; 34-300 Żywiec, adres poczty elektronicznej: biuro@chanti.com.pl, numer telefonu: (33)861-13-98, chroni prywatność użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, dostępnego pod adresem: www.nadmorskiluksus.pl, gwarantując zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.
 2. Marek Hańderek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.”
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów Serwisu Nadmorskiluksus.pl oraz innych osób korzystających z Serwisu internetowego działającego pod adresem www.nadmorskiluksus.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 4. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klientów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klientów lub osób korzystających ze Serwisu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”.
 5. Ponadto, Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 6. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia Serwisu, zawarcia i wykonania umów najmu oferowanych Apartamentów, sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Klientów oraz osób korzystających z Serwisu.
 7. Dane osobowe Klientów gromadzone w celu wykonania umowy, to imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, NIP, adres poczty elektronicznej. W przypadku zapisania się do newslettera przetwarzaniu podlega tylko adres poczty elektronicznej, chyba że Klient podał dobrowolnie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
 8. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu nie są udostępnienie innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy najmu. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:
  • niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.
 10. Klient oraz osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 11. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające z Serwisu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: kontakt@localhost.
 12. Klient oraz osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Serwisu i przy jego opuszczaniu.
 13. Serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas składania Zamówienia, głównie w celu zapamiętania ustawień Klienta, takich jak:
  • wybrany Apartament (data przyjazdu, data wyjazdu, ilość osób)
  • prowadzenia anonimowych statystyk ilości osób odwiedzających Serwis WWW;
 14. Klient może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 15. Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności, dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania (wystarczy kliknąć w dany link:
  • w przeglądarce Chrome
  • w przeglądarce Firefox
  • w przęglądarce Internet Explorer
  • w przeglądarce Opera
  • w przeglądarce Safari
  • w przeglądarce Microsoft Edge
 16. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z tych plików przez Serwis.
 17. Zgodnie z przepisami prawa, taka zgoda może być wrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W sytuacji braku wyrażenia zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki, zgodnie z wytycznymi poszczególnych przeglądarek internetowych (odnośniki zostały podane w ust. 4 powyżej).
 18. Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne zapisywane w plikach tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od urządzenia, którego korzysta Klient). Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających Serwis www.nadmorskiluksus.pl. Pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie Klientów oraz osób korzystających z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.
 19. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez Klienta lub osobę korzystającą z Serwisu.
 20. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Klient może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego Serwisu.
  Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
 21. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@localhost
 22. Marek Hańderek zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.